Zalig ziek zijn - Woord Vooraf

Werken is goed,
bidden is beter,
lijden is best (Priester E. Poppe)

Zalig ziek zijn is de titel van een boek geschreven door Pater A. Simons in 1942. In deze coronatijd vinden wij het heel belangrijk om voor de zovele zieke mensen te bidden, aan hen te denken en hen te steunen. Daarom leest u hier het voorwoord van dit boek. De kleine hoofdstukken zullen op wekelijkse basis op onze website (www.fsspx.be/nl) gepubliceerd worden. Laten wij ook het personeel van de zorg in onze gebeden en offers niet vergeten! Dat God en Onze-Lieve-Vrouw altijd aan hun zijde blijven.


WOORD VOORAF


Wie naar dit boekje grijpen zal, weet ik natuurlijk niet; maar wellicht zal een of ander de titel bekijken met een glimlachje van: “Een nieuwe zaligheid?!... Wat voor gekheid!” en het boekje zelf als een ziekelijk product aanzien van een overspannen of zelfs hysterischgeoriënteerde psychose.
Maar dan verzoek ik hem eerst het laatste hoofdstuk te willen lezen, waar de lof wordt gemaakt van de gezondheid naar geest en lichaam, volgens het oude beproefde adagium: “Mens sana in corpore sano”, en het zal hem klaar worden dat dit schrijven niet bedoelt de ziekte als doeleinde en te bestendigen toestand op te hemelen, maar enkel als de koortswerking van een naar een vast zuiveringsproces werkende kracht.
Tegen de mening in toch van vele leken, is de koorts een helpende factor om tot de normale toestand terug te komen in een lichaam dat door ziektekiemen bedreigd wordt.
De ziekte beschouwen we hier vooral als een bovennatuurlijk zuiveringsproces, als een welgekomen en weldoende gelegenheid, om het vele abnormale in ons denken en doen recht te zetten en samen met de gezondheid van het lichaam, ook de gezondheid van de ziel, en haar kracht en levensgroei te verhogen.
Daartoe zullen in enkele hoofdstukjes de voordelen worden aangeduid, die naar mijn mening en ondervinding, zowel natuurlijk als bovennatuurlijk, uit een wel-benuttigde ziekte kunnen voortvloeien.

GEHEILIGD WORDE UW NAAM.
M. Van Hoek


Ofschoon Uw eerste handdruk hard is,
waar ziekte en smart is;
en hoe ons wensen ook naar andre wegen staan;
toch is het veiligst aan Uw hand te gaan
O Heer! Gij weet wat voor Uw kind,
de best weg is, daar Gij het bemint.


Dat weet ik, Heer, nu ‘k werd geslagen.
Ik moest niet vragen
Of goed voor mij zou zijn
De harde weg van bittre pijn
in uren, dagen, weken.
M’n twijfels weken
toen ze kwamen.
Geheiligd worde Uw Name.