Het herkennen van een roeping

"Niemand heeft deze waardigheid, tenzij hij door God geroepen is, zoals Aäron. (Brief van Paulus aan de Hebreeën 5,4)

Waarom schiep Goed jou? Wat vraagt Hij je te doen? Welk soort werk zal jou vervullen en waarlijk gelukkig maken? Een roeping herkennen is een grote stap in ieders leven. Hieronder volgt nuttig advies m.b.t. de prachtige roeping van het Katholieke priesterschap.

Een roeping, in het algemeen, is simpelweg een roeping van God tot een zekere levensstaat. Huwelijk is in dat opzicht een roeping, en zo ook al de verschillende beroepen zoals dokter, leraar of timmerman. God roept ons dus allemaal naar een zekere invulling van ons leven, het volgen van onze roeping, één die het best bij onze talenten past, één die ons het best op de hemel voorbereidt, één die Hem de meeste eer verstrekt. Iedereen heeft de plicht om de vervulling van zijn roeping te herkennen.

Het priesterschap is ook een roeping, maar een oneindig hoger dan al de andere roepingen, omdat ze bovennatuurlijk is. God wil de mensheid met rijkelijke zegeningen en genaden overladen, en Hij heeft de priester gekozen als het speciale werktuig voor deze taak. Zonder de priester en de Sacramenten zullen veel zielen geestelijk verhongeren en het moeilijk hebben de hemel te bereiken. Dit is waarom het herkennen van ware priesterroepingen van het grootste belang is.