FSSPX Benelux: Requiemmis voor de zielenrust van Paus-Emeritus Benedictus XVI

Bron: District België - Nederland

MEDEDELING VAN DE DISTRICTSOVERSTE

Op vrijdag 31 december 2022 heeft de Voorzienigheid Paus-Emeritus Benedictus XVI tot zich geroepen.

Alle katholieken worden verondersteld te bidden voor de zielenrust van diegene die van 19 april 2005 tot zijn aftreden op 11 februari 2013 de opvolger van Petrus was. Als er geen hogere waardigheid is dan die van de Paus, dan is er ook geen zwaardere verantwoordelijkheid.

Daarom vraag ik dat elke priorij op donderdag 5 januari op een passend tijdstip een requiemmis opdraagt voor de zielenrust van Paus-Emeritus Benedictus XVI. Ik nodig ook alle gelovigen die daartoe in staat zijn uit om deze Mis bij te wonen of zich er in gebed mee te verenigen.

Requiescat in pace

E.H. Michel Poinsinet de Sivry, Districtoverste