Project Hemelschool Monstrans april 2024

Bron: District België - Nederland

De laatste jaren, en de laatste maanden steeds vaker, vragen veel gezinnen ons of de Priesterbroederschap Sint-Pius X plannen heeft opnieuw een school in Vlaanderen te openen. Dat is een zeer lovenswaardige wens, want echt katholiek onderwijs is noodzakelijk voor het behoud van geloof en moraal bij onze kinderen. 

De Priesterbroederschap Sint-Pius X wil waar mogelijk het verzoek van geëngageerde families om een school te openen ondersteunen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de families die erom vragen, weten dat dit een werk is dat offers vraagt. Het is ook noodzakelijk dat wij allen een duidelijk beeld hebben van wat een traditioneel katholieke school is.

Om te begrijpen hoe de Broederschap zich het project van een school zou voorstellen, konden geïnteresseerde ouders in mei vorig jaar, kennis maken met de geest waarin onze congregatie scholen ontwikkelt in alle delen van de wereld. Een Franse zuster van de Priesterbroederschap heeft in Brussel een presentatie gegeven over de geest van een traditionele katholieke school. 

Vervolgens is in de zomer van 2023 een kleine werkgroep gestart om de concrete oprichting van zo’n school voor te bereiden. Een aantal geëngageerde ouders en E.H. Bochkoltz denken na over de pedagogie, het budget, de visie en de logistiek van de ‘Hemelschool’, zoals dit ambitieuze project voorlopig genoemd wordt. Ook worden gastsprekers uitgenodigd over de verschillende aspecten zodat het warm water niet opnieuw moet worden uitgevonden.

Natuurlijk willen we ook lessen trekken uit de werking van de eerste school die van 2012 tot 2018 heeft bestaan in de Hemelstraat:

  • Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de Hemelschool en de priorij;
  • De priesters zullen weliswaar de geestelijke (bege)leiding op zich nemen, maar de praktische zaken moeten dit keer vooral door ouders, vrijwilligers en (een) professionele leerkracht(en) worden gedaan;
  • De school moet financieel zelfbedruipend zijn en niet afhangen van sporadische liefdadigheidsacties;
  • We starten met een kleuterklas en een eerste leerjaar van het lager onderwijs, niet met een volledige lagere school.

Deze werkgroep zal de verdere ideeën voor "Project Hemelschool" voorstellen op het zevende gezinsweekend voor de traditie, eind deze maand in Helvoirt. Binnenkort leest u er ook meer over in de Monstrans.

Ouders en kandidaat-vrijwilligers kunnen hun interesse registeren via dit formulier. 

“Het doel van katholiek onderwijs is niet slechts om kennis door te geven, maar om de gehele persoon te vormen naar gelijkenis met Christus. Dat vereist een standvastige inzet om ten allen tijde de katholieke doctrine en moraal uit te dragen.” (Mgr. M. Lefebvre)