Tonsuur en lagere wijdingen te Ecône

Bron: District België - Nederland

Op 4 maart 2023, quatertemperzaterdag van de Vasten, heeft Mgr. Tissier de Mallerais in het Sint-Pius X seminarie in Ecône aan tien Levieten - 1 Luxemburgs (Eerwaarde Jeff Hoffman), 6 Fransen, 2 Italianen en 1 Zwitser, alsook aan een broeder Kapucijn uit Morgon - de tonsuur gegeven, en aan negen anderen, 1 Belg (Eerwaarde Vincent Richter), 6 Fransen, 1 Spanjaard en 1 Zwitser de lagere wijdingen van ostiarier en lector.

Een kleine delegatie van het Benelux district was aanwezig met E.H. Vianney de Champeaux uit Brussel om onze seminaristen Vincent Richter (3e jaar) en Jeff Hoffman (2e jaar) te vergezellen op deze dag van genade en zegen.

Laten we bidden voor hun volharding!

EE.HH. Vincent Richter (links) et Jeff Hoffman (rechts) omringd door hun families